Przedszkole Miejskie nr 7 w Ostrołęce

Strona Podmiotowa BIP

Kadra

___________________________________________________________________________
Dyrektor
mgr Elżbieta Waszczyk
___________________________________________________________________________
Wicedyrektor
mgr Beata Piątkowska
___________________________________________________________________________
Nauczyciele

___________________________________________________________________________
Personel Niepedagogiczny

___________________________________________________________________________